Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. máj 2010 skúška F plyny Zahr. 300 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3728 Michal Ninčák