Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
20. november 2014 skúška F plyny MobKlim Bratislava 5 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4561 Jozef Racek