Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. január 2015 skúška VTZ plynové Rovinka 0 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly