Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. január 2015 skúška VTZ plynové Rovinka 0 0  Nie

Komentár

Školenie podľa §16 a §18 VTZ plynové vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na TSÚ v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly