Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. január 2015 školenie F plyny I Rovinka 22 22  Nie

Komentár

Školenie podľa Nar. 303/2008/EU na kategórie I 29-30.1.2004

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4738 Vladimír Androvič
4594 Juraj Bedeč
4565 Michal Biksadský
4562 Matúš Bobák
4283 Michal Bujna
4335 Ján Ferenecz
4592 Roman Hlavna Ing.
4564 Marek Jánoš Ing.
4737 Marek Kochajda Bc.
4727 Ľudovít Malina
4526 Kristián Mézes Bc.
4748 Miroslav Michalec
4621 Róbert Nezozon
4473 Andrej Petruško
4055 Erik Prančík
4629 Ladislav Rehak
1395 Miroslav Sádovský Ing.
4747 Peter Ščasnovič
4527 Martin Slobodník
4729 Ondrej Toth
3482 Alexander Vörös
2862 Michal Živner