Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
11. december 2014 školenie Tepelné čerpadlá Rovinka 2 3  Nie

Komentár

Aktualizačné akreditované školenie 11-12.12. a 15-16.12. pre certifikovaných inštalatérov tepelných čerpadiel

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3055 Tomáš Baláž Ing.
6678 Ján Dzurik
3838 Alexej Hyža Ing.