Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. december 2014 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 20 2  Nie

Komentár

Aktualizačná skúška 13.6. pre certifikovaných inštalatérov tepelných čerpadiel podľa zákona a EHPA

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3055 Tomáš Baláž Ing.
3838 Alexej Hyža Ing.