Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. november 2014 skúška F plyny II Rovinka 40 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa zákona 286/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4552 Peter Hojstrič