Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. október 2014 skúška F plyny II Zlaté Moravce 40 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4505 Ladislav Török Ing.