Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. jún 2014 skúška F plyny MobKlim 10 10  Nie

Komentár

Školenie a skúšky VW Bratislava

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4424 Štefan Brezovský
4427 Róbert Cintula
4401 Marek Horváth
4428 Milan Jurkáček
4422 František Krajník
4390 Andrej Mičunek
4423 Peter Moravanský
4425 Luboš Paška
4426 Ladislav Svrček
4421 Roman Vrablec