Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. máj 2014 skúška F plyny MobKlim 10 2  Nie

Komentár

Školenie a skúšky VW Bratislava

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4395 Miroslav Ambroz
4391 Marek Lindák