Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. apríl 2014 skúška F plyny I, II, MobKlim Štúrovo 21 10  Nie

Komentár

Skúšky podľa Nar 842/2006/ES kategórie I, II, mobKlim 30.4. v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4356 Gábor Barta
4357 Krisztián Batka
4354 Zsolt Berta
4350 Mihály Csaba
4347 Sándor Csincsák
4351 Zoltán Csiszár
4353 Péter Csurgai-Horváth
4352 Gábor Béla Pintér
4358 Gábor Tarapcsák
4359 Attila Veréb