Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. apríl 2014 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Rovinka 21 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly