Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. december 2014 skúška Tepelné čerpadlá Rovinka 38 29  Nie

Komentár

Skúška podľa zákona 309/2009 Z.z. (Smernica 2009/28/ES) a pravidiel EHPA 17.12..2014 na TSÚ v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2624 Ján Adamec Ing.
4398 Tomáš Bakula
4566 Peter Bielek Ing.
4489 Karol Brezina Ing.
3899 Juraj Černák
2896 Jozef Cibula
4523 Ivan Dieška
1505 Marek Hauptvogel
4491 Andrej Hlina
1071 Vladimír Hronský
1465 Martin Jakabovič Ing
4506 Marián Jech
4261 Peter Juriš
4463 Jaromír Kocur Ing.
2827 Pavol Konárik
4512 Štefan Kuna Ing., PhD.
4471 Ján Kunda Ing. PhD.
1474 Karol Ladoš
4589 Zdenko Madunický
1484 Peter Mareček
4551 Andrej Noga
4524 Maroš Ondrejka Dipl.Ing.
4546 Miroslav Pavlinský
4457 Marek Šimkovič Ing.
4513 Rastislav Slimák Ing.
3951 Štefan Szalay Ing.
1472 Štefan Untermayer
4534 Jaroslav Urdzik Ing.
4555 Oto Zinser Bc.