Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. apríl 2010 skúška F plyny 50 42  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1303 Marcel Bobrík
1501 Ivan Bodnár
1697 Maroš Djulgerov
1502 Peter Dorák
1657 Ján Ďurán
1414 Miroslav Galko
1755 Vladimír Hažlinský
1615 Alexander Hlatký
1192 Miroslav Hnát
1708 Ján Jankaj
1704 Slavomír Jasaň
1647 Ján Kačur
1508 Martin Katuščák
1698 Radoslav Kelbel
1699 Rastislav Kelbel
1709 Martin Kétcem
1700 Jozef Kolesár
1155 Milan Kopčák
1707 Ivan Kostura
1616 Radoslav Kozák
1638 Miroslav Kulman
1617 Oto Lázár
1150 Marcel Lukáč
1705 Martin Mačuga
1396 Andrej Majerník
1750 Ladislav Mede
1706 Ján Melinčák
1749 Vladimír Nagy
1620 Vladimir Nikolajčuk
1756 Štefan Oráč
1622 Martin Petro
1752 Štefan Petro
1516 Roman Prieložný
1754 Miroslav Ruščák
1487 Adam Šarišský
1751 Peter Šarišský
1624 Martin Sedlák
1479 Ján Semko
1656 Zdenko Štec
1701 Jaroslav Tkáč
1702 Ján Vaško
1635 Štefan Zahradník