Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. február 2014 skúška F plyny I Rovinka 20 6  Nie

Komentár

Skúšky na kategórie I dňa 8.02.2014 10,15

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3853 Csaba Chreno
4262 Ľubor Eliaš
4282 Peter Janeba
4261 Peter Juriš
4256 Štefan Krajčo
4295 Ivan Polák