Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. február 2014 skúška VTZ plynové Rovinka 36 18  Nie

Komentár

Školenie a skúška podľa §16 VTZ plynové vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na TSÚ v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3847 Daniel Baláž
3304 Marek Baxa
2788 Ladislav Dubjel
2785 Matuš Dubjel
3838 Alexej Hyža Ing.
2585 Adam Karel
1543 Vladimír Karel
2587 Juraj Kevély
4159 Maroš Krško
3286 Bronislav Kubiczek
1056 Jozef Nagy
4158 Milan Obrk Ing
1123 František Podlucký
3851 Miroslav Ročkai
1073 Miroslav Schnierer
3521 Peter Uzsák
1476 Michal Vilhelmer
2450 Marek Žiačik