Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. apríl 2014 skúška F plyny SF6 Bratislava 35 2  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na SF6 v Bratislave a v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4266 Peter Brnčal
4267 Vladimír Malko Ing