Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. február 2014 skúška F plyny I Rovinka 40 19  Nie

Komentár

Skúšky na kategórie I dňa 8.02.2014 a kategórie II, III, IV, MobKlim, I-S v dňoch 07.02. 2014 v Rovinke 7,15

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4290 Ľudovít Balaj
2590 Martin Baltes Ing.
4296 Lukáš Blinka
2849 Norbert Donovan
4275 Gabriel Gróf
4224 Marek Hudák
4288 Peter Jarka
4250 Michal Kišš Kišš
4289 Roman Kováč
4056 Erik Prančík
4274 Gabriel Rachval
4245 Tomáš Sičák
2850 Zoltán Šmíd
4293 Peter Titurus
4225 Ladislav Tomčík
4271 ALEXANDER TÓTH
4249 Ondrej Valach
4291 Lukáč Valentko
2874 Jozef Výrostko