Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. január 2014 skúška VTZ plynové 28 29  Nie

Komentár

Školenie a skúška podľa §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v spoločnosti Skanska Košice

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2304 Csaba Barko
2748 Vincent Beluško
3554 Lukáš Bernát Ing.
3849 Ondrej Cehula
1125 Ján Fafrák
2315 Ján Fafrák
4226 Mário Fekete
2750 Martin Frič Ing.
3555 Michal Gawron
3850 Radovan Harbáč
1532 Stanislav Kačala
2753 Juraj Kislaň
2909 Ondrej Kiss
2754 Štefan Kolumber
1500 Rastislav Lebeňák
2485 Martin Mikloš
3557 Rastislav Minčák Ing.
3556 Juraj Pajor
2470 Dušan Pavlík
3281 Peter Reiprich
2474 Miroslav Ročkai
2308 Miroslav Ruščin
1494 Jaroslav Rusnák
2484 Ľudovít Ščambora
3558 Ladislav Šivár
3553 Róbert Svítek Ing
1517 Tomáš Varga
2768 Radoslav Vašiga Ing.
2481 Vladimír Vavrík