Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. január 2014 skúška VTZ plynové 8 5  Nie

Komentár

Školenie a skúška podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v spoločnosti Skanska Košice

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1125 Ján Fafrák
3281 Peter Reiprich
1494 Jaroslav Rusnák
3282 Tibor Šimko
2309 Miroslav Tvrdoň