Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. február 2013 školenie F plyny I Štúrovo 20 13  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I - II a MobKlim v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3927 Parádi Attila Zoltán
3925 István Borsányi
3930 Zoltán Csortos
3934 Géza Darányi
3923 László Dobos
3917 Botond Grabovszky
3916 Ferenc Grabovszky
3915 Árpád Hollósi
3924 György Hollósy
3926 József Kaminszki
3918 György Kurdi
3933 Zsolt Imre Papp
3928 Gábor Wéber