Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. máj 2013 školenie 314/2012 Rovinka 42 26  Nie

Komentár

Školenie 16.5. na skúšky 17.5. podľa zákona č. 314/2012 Z.z. na inšpekciu klimatizačných systémov s chladiacim výkonom nad 12 kW

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4009 Marek Baxa
3899 Juraj Černák
1430 Ján Dömötör Ing.
2609 Róbert Dömötör
3949 Vojtech Ďuriška Ing.
4001 Peter Greňa Ing.
4005 Peter Janko Ing.
3969 Marek Kuruc Mgr.
4013 Tomas Labant Ing.
3914 Karol Martiniak
4006 Igor Mráz
4021 Miloslav Mráz Ing.
3898 Jozef Nagy
3992 Ladislav Ondrejička
3996 Peter Ondriš Ing.
4020 Pavol Pirožek
3978 Miroslav Schnierer
4015 Marek Široký Ing.
3994 Martin Svetlík Ing.
3931 Mojmír Svoboda Bc.
3897 Roland Szarka
4010 Attila Szitas Ing
3977 Dušan Uriča
4017 David Uríček Ing. PhD.
3991 Mário Vasil Ing., PhD.