Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. apríl 2013 skúška F plyny MobKlim Rovinka 21 10  Nie

Komentár

Školenie a skúšky na kategórie III, IV a MobKlim dňa 5.4.. 2013 v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3972 Július Belopotoczky
3975 Michal Dzurňak
3971 Miroslav Ferenc
3960 Gheorghe Furic
3974 Jozef Garažia
3980 Branislav Jakubec
3981 Mario Minár
3970 Miroslav Nagy
3854 Tomáš Papánek
3973 Dávid Weigl Bc.