Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. apríl 2013 skúška F plyny I Rovinka 21 14  Nie

Komentár

Skúšky na F plyny 6.4.2013 9,45

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3865 Radoslav Dirnberger
3957 Peter Eliaš
3889 Igor Janíček
3872 Marek Kadák
3921 Ľubomír Košík
3919 Peter Ondrejka
3950 Karol Patócs Karol
3967 Ondrej Pavlík
1146 Milan Škulec
3888 Branislav Stehlík
3871 Ján Struhár
3857 Štefan Šušuk
3951 Štefan Szalay Ing.
3841 Július Szeder