Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. november 2012 skúška F plyny MobKlim Rovinka 5 1  Nie

Komentár

školenie a skúšky na mob.klim

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3830 Jozef Kypus