Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. apríl 2012 skúška F plyny I Štúrovo 10 6  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I - II a MobKlim v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3602 Norbert Hegedűs
3607 Miklós Kurdi
3603 Péter Rácz
3604 Péter Rácz
3606 János Varga
3605 Zoltán Dávid Zsámboki