Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. február 2012 skúška F plyny I Zahr. 5 4  Nie

Komentár

skúška na F plyny kategória I a mob.klim.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3561 Gábor Kirsch
3563 Gábor Kirsch
3195 Csaba Simon
3560 József Sipos