Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. apríl 2012 skúška F plyny MobKlim Zlaté Moravce 30 12  Nie

Komentár

skúška na F plyny kat. II, III.IV, I-sklad. mob.klim

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3643 Peter Čaja
3582 Štefan Hanigovský Ing.
3644 Ľubomír Jabcon
3650 Milan Kriš
3584 Josef Pánek
3646 Jan Polomsky
3647 Dušan Pytel
3586 Jaroslav Segeč
3587 Miroslav Šucha
3649 Michal Tomko
3648 Miroslav Vinci
3652 Richard Volfl