Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. február 2012 skúška F plyny MobKlim 4 4  Nie

Komentár

Školenie na Mob. klimu VW Bratislava

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3535 Anton Brenner
3539 Emil Horínek
3536 Dušan Šara
3537 Ján Steindl