Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. marec 2010 školenie F plyny Rovinka 42 35  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1035 Martin Ali
1099 Miroslav Bachratý
1144 Roman Bachratý
1482 Jozef Bak
1605 Marian Breznen
1491 Zoltán Fábry
1186 Ľuboš Gajdoš
1398 Branislav Gašparík
1417 Anton Grgač
1105 Radovan Hodás
1475 Ivo Janček
1543 Vladimír Karel
1034 Rudolf Koširel
1493 Vladimír Kramarčik
1036 Juraj Kulička
1474 Karol Ladoš
1490 Michal Lavrovič Ing
1084 Karol Martiniak
1148 Alexander Mikita
1477 Jozef Novák
1412 Vladimír Obuch
1033 Roman Ondrejka
1032 Andrej Opatovský
1185 Peter Paliatka Peter
1478 Ján Suchý
1161 Norbert Takáč
1496 Zoltán Telekes
1065 Daniel Trsťan
1488 Richard Ujházy
1399 Jozef Vendégh
1495 Ľudovít Vendégh
1476 Michal Vilhelmer
1473 Michal Vrlík
1492 Ján Zimovčák