Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. december 2011 skúška F plyny I Štúrovo 0 7  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I - II a MobKlim v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2192 Tamás Kapcsos
2335 Zoltán Kun
2215 Mihály Máté
2246 László Mészáros
1971 Zsolt Pádár
2504 Tamás Romuald
1949 Tibor Tamás