Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. december 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 14  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I podľa Nariadenia 303/2008/ES. Účastníci budú vyzvaní emailom.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1076 Jozef Baluch
3492 Roman Černák
3501 Radoslav Földes
3209 Patrik Hradský
1068 Ľuboš Hudec
3490 Roman Kozla
3483 Milan Kubík
3498 Miroslav Majerčík
2853 Valentín Mikúšek
3496 Dušan Minár
3493 Peter Pély
3495 Michal Šály
1146 Milan Škulec
1216 Vratko Vetrák