Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. november 2011 skúška F plyny I Štúrovo 21 5  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I -II v Insulmaster s.r.o. v Štúrove v maďarskom jazyku beh druhý

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3456 Dénes Hegedűs
3457 Zoltán Jéger
3458 Balázs Miklós
3459 Gábor Szabó
3460 Tibor Vincze