Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. september 2011 skúška F plyny MobKlim 1 1  Nie

Komentár

školenie a skúšky Mob.klim

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1154 Patrik Bízik