Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. september 2024 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 4 2  Áno

Komentár

Po 10_ich rokoch_Aktualizačná online odborná príprava na tepelné čerpadlá s preskúšaním od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4512 Štefan Kuna Ing., PhD.
4546 Miroslav Pavlinský