Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
15. apríl 2024 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 36 0  Áno

Komentár

ONLINE Školenie na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly