Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. február 2024 skúška F plyny II Šamorín 30 6  Áno

Komentár

Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12011 Ján Golecký
10171 Adrián Hajšo
12095 Ján Horvát
12036 RICHARD MITRU
12097 Martin Šlauka Ing.
12110 Tomáš Šmida