Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. september 2011 skúška F plyny II Zlaté Moravce 20 12  Nie

Komentár

21-22.9.2011 Školenie a skúška na kategóriu II

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3289 Peter Bórik
1205 Jozef Chreno
1650 Jozef Chreno ml.
2880 Michal Havlín
2435 Rastislav Hrubý
3278 Ľubomír Kikinder
3343 Štefan Kuchta
2511 Andrej Matkovič
3345 Dominik Melo
3344 Milan Petic
3364 Milan Tomanička Ing.
2881 Milan Višňovský