Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. november 2023 skúška F plyny II Šamorín 19 19  Nie

Komentár

Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11785 Martin Ács Ing.
7101 Yuriy Baydak DrSc
11201 Roman Bielich
11611 Lukáš Fríbert
12011 Ján Golecký
11871 Patrik Habánik
11884 Ján Kováč
11074 Jozef Kováč
11412 Ján Marček
12036 RICHARD MITRU
11824 František Papuga Bc.
11845 Jakub Šedivý
11497 Lukáš Slaninka
12038 Matúš Szabó
11984 Milan Ťažký
11722 Peter Venceľ Ing.
11979 Stanislav Vrecko
11610 Adrian Zeman
11856 Jozef Žiak Bc.