Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. máj 2023 školenie F plyny II Šamorín 23 23  Nie

Komentár

PRE FIRMU VAILLANT - Školenie 2,5 dňa na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A (4.-5.5., 9.5.2023)

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11403 Peter Andraško
5584 Miroslav Baran
11495 Slavomír Brezina
11400 Daniel Dužek
11545 Lukáš Galanek
11382 Peter Gašparovič
8064 Matúš Grejták Ing
11418 Ivan Hrivnák
11544 Slavomir Lamper
11488 Rastislav Mészaros
11516 Jozef Milčák
11537 Marián Nagy
11350 Peter Nemčok
11353 Robert Pakos
11455 František Piták
11071 Viliam Richter
11388 Lukáš Skovajsa
11497 Lukáš Slaninka
6691 Ján Turoň Bc.
11496 Patrik Vančo
11489 Miroslav Varga
11378 Michal Vávra
11401 Tomáš Zuzík