Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. apríl 2023 skúška F plyny I - Skladník 20 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11513 Marek Bachleda