Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. január 2010 školenie F plyny I Rovinka 200 1  Nie

Komentár

Zoznam účastníkov s karegóriou I, ktorým nebolo vedené školenie do roku 2013

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1058 Pavol Schiffer