Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. február 2023 skúška F plyny I, II Štúrovo 40 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly