Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. jún 2011 skúška F plyny MobKlim 4 4  Nie

Komentár

školenie Mob.klim.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3091 Pavol Kopčák
3090 Lukáš Mihoč
3089 Tomáš Pollák
3092 Štefan Rybanský