Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. november 2022 školenie F plyny I, II Štúrovo 40 2  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
4034 Norbert László Batka
3432 Tibor Havranek