Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. máj 2011 skúška F plyny I Štúrovo 20 13  Nie

Komentár

Skúšky na kategóriu I v DT v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3019 János Horváth
3031 Tibor Nádasi
3032 Gergő Nagy
3036 Zoltán Pauer
3040 Tivadar Szabó
3041 Imre Szentgróti
3044 Tamás Török
3043 Lajos Tóth
3046 Lajos Treiber
3047 András Vass
3048 Sándor Vass
3049 Szilveszter Vörös
3051 Zsolt Vörös