Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. január 2023 skúška F plyny II Šamorín 31 31  Nie

Komentár

Skúška na kat. II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11158 Samuel Bachorík Bc.
11199 Ján Brunner Ing.
11106 Zdenka Bukovinová Mgr.
11307 Juraj ČIERNY Ing.
11322 Erik Domaracký Ing.
11321 Tomáš Domaracký Ing.
7107 Marek Fulla
10988 Matej Gerboc Ing.
11224 Michal Hlavienka Ing
11073 Jaroslav Karaba
10898 Marek Kňaze
10967 Patrik Kozák
11247 Jozef Kutaj
11325 Štefan Nyífor
10899 Jozef Palovčák
11085 Luboš Pavlovič
10078 Matúš Petrek
10994 Boris Poliček
10825 Peter Posmik
10565 Ivan Prachar
10986 Marek Račko
11254 Juraj Rus
11156 Tomáš Šemík
11082 Vojtech Somogyi
11167 Roland Szalai
11238 Michal Tarnai
11155 Ivan Todorov
10893 Daniel Vančo
11141 Mário Víťaz Ing.
11150 Peter Vraňuch Peter
11165 Milan Žitňanský