Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. január 2023 školenie F plyny I Šamorín 27 27  Nie

Komentár

Školenie 4 dni na kat. I podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ulica Vicenzy 2209/8A (19.,20.,26.,27.01.2022)

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11079 Imrich Babinčák
10971 Ondrej Baláž
11066 Lukáš Demjan
11060 Martin Dziacky
9059 Luboš Flandera Ing.
10545 Branislav Franta
9175 Patrik Galdun
10332 Martin Garbár Ing
10548 Ivan Jánoš
10951 Lukáš Jurica
10333 Peter Králik
11096 Milan Kroták
11061 Patrik Kubala
9174 František Laco
11080 Martin Merkovský
10997 Gábor Németh
11109 Jozef Novosadek
11094 Nicolas Ollé
9802 Ľubomir Orolin Ing.
9173 Patrik Pástor
10884 Branislav Polák
11239 Dávid Polos
11226 Jan Rusnak
11095 Martin Sala
11103 Rastislav Šelc
10820 Filip Slabecius
10818 Tomáš Šomko Mgr.