Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. august 2022 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 30 2  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10580 Stanislav Lukáčik
10912 Mikuláš Onofer