Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. september 2022 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 1 1  Nie

Komentár

LEN Opakovaná AKREDITOVANÁ skúška 3729 na tepelné čerpadlá

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10640 Gabriel Horváth